O nas

|

Aktualności

|

Oferta

|

Zasady

|

Nasze imprezy

|

Kontakt
WARUNKI

Płaskie podłoże na imprezę plenerową

   Urządzenia należy ustawać na płaskim terenie (trawa, beton, czysty piasek). Prosimy, aby w miarę możliwości nie ustawiać urządzeń na ciemnym piachu, ponieważ przy deszczowej pogodzie nie będziemy w stanie zapewnić ich czystości, a w konsekwencji uczestnicy zabawy zostaną narażeni na pobrudzenie.


Zasilanie z sieci 230 V, w odległości do 25m

   Większość urządzeń wymaga podłączenia do sieci energetycznej o napięciu 230V. Źródło zasilania o mocy w zależności od urządzenia (patrz. dane techniczne) powinno znajdować się w zasięgu do 25m. Przy większych odległościach mogą wystąpić zbyt duże spadki napięcia, powodujące niewłaściwą pracę urządzeń.
Urządzenie może być podłączone wyłącznie przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.


Możliwość wjazdu samochodu pow. 3.5T na teren imprezy plenerowej

   Waga urządzeń przewyższa ciężar 100 kg. Przy większym zamówieniu przewozimy je samochodem o ładowności powyżej 3.5T. W związku z powyższym, prosimy o zapewnienie możliwości wjazdu takiego pojazdu do miejsca instalacji urządzenia. Jeżeli urządzenia muszą być ustawione w miejscu, do którego nie będzie mógł dojechać samochód ciężarowy, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.


Sporządzenie planu rozmieszczenia urządzeń w trakcie imprezy.

   Czasami zdarza się tak, iż klient nie posiada planu rozmieszczenia urządzeń, lub przekazuje nam plan w chwili przybycia naszej ekipy na miejsce imprezy. Następnie okazuje się, że urządzenie musi być ustawione w innym miejscu.
Takie operacje są dość czasochłonne. Aby uniknąć "niespodzianek" oraz opóźnienia rozpoczęcia imprezy, prosimy o przesłanie faksem bądź e-mailem chociażby odręcznie narysowanego planu, lub przybycie na wyznaczony teren co najmniej na 3 godziny przed rozpoczęciem imprezy.


Ochrona atrakcji w trakcie imprezy plenerowej

   Nasza obsługa odpowiada za rozłożenie i złożenie urządzeń, ich stan techniczny oraz nadzór na bawiącymi się osobami. Nie odpowiadamy za zachowanie się osób oczekujących w kolejce do urządzeń rozrywkowych oraz wynikające z tego skutki.

   Prosimy wziąć pod uwagę, iż przy imprezach otwartych (np.: impreza dla miasta) a także imprezach zamkniętych (pow. 500 uczestników) wymagana jest dodatkowa ochrona porządkowa (1 ochroniarz przypada na 3 urządzenia rozrywkowe.) W przeciwnym przypadku mogą wstąpić poważne trudności z opanowaniem porządku wśród osób oblegających w/w urządzenia.

   Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to zagadnienie.
Copyright © 2015 - Woks & LaOs partnership - organizacja imprez, festynów i eventów